Samarbete för Hållbart Ledarskap

Kollektiv kunskap om hur man flyttar människor och system

Age of Collaboration var en tvådagars workshop med målet att alla deltagare skulle lämna sessionen med en uppdaterad uppsättning verktyg för hur de kan höja nivån på sitt ledarskap för att leda team på ett mer effektivt, engagerande och framgångsrikt sätt.

Under ledning av Anna Gullstrand, Åsa Norell och Roger Sjögren gick de igenom tre ledarskapsperspektiv:

Självledarskap - I detta första kapitel reflekterades över frågor för att väcka självreflektion. Hur kan jag öka min självmedvetenhet? -Hur kan vi som människor, kollegor etc. stödja varandra för att öka vår självmedvetenhet och vårt självledarskap? -Vilka tankesätt, processer, rutiner, strukturer, modeller, verktyg, övningar etc. kan stödja självmedvetenhet och självledarskap?

Team-Leadership - Deltagarna fick insikter i hur man får alla medarbetare att känna sig entusiastiska och engagerade i samarbetsuppgifter. VUCA-världen utforskades. Hur man både inspirerar och skapar en känsla av brådska.

Systemledarskap - I det sista kapitlet tog vi fram lösningar på hur samarbete kan frigöra idéer för organisationen, människor och samhället.

Den två dagar långa utforskningen visualiserades på en gigantisk vägg i rummet så att alla kunde följa utvecklingen och påminnas om de olika kapitlen.

Resultatet från gruppsessionen omvandlades till en bok där de illustrationer som vi gjorde live under de två dagarna ingick.

Live scribing Graphic Recording Mötesritare Recorder Rita live Sverige Europe konferens Live Scriber Big brain Agency
Fotografier av Mårten Björk.
Bläddra till toppen