World Dyslexia Assembly

Med den svenska kungafamiljen

Hans Kungliga Höghet Prins Carl-Philip av Sverige insåg redan som liten pojke att han hade svårt att läsa. Som vuxen bestämde han sig för att öka medvetenheten om dyslexi och vilket stöd barn rätteligen bör ha tillgång till. Tillsammans med H.K.H. prinsessan Sofia startade de Prinsparets stiftelse, som bjöd in andra kungligheter och viktiga intressenter till konferensen World Dyslexia Assembly för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Big Brain fick äran att visualisera alla tal och diskussioner.

 

Vår scriber Nikki, illustrerade live och delade även med sig av insikter om bilders betydelse och perspektiv på hur det visuella kan underlätta förståelse och inlärning som ett komplement till text. Både bokstäver och bilder är symboler, men bokstäver är mer abstrakta och svårare för personer med dyslexi att koppla till – medan konkreta bilder inte kräver någon översättning. En betydelsefull dag med hjärtliga framsteg. 

Åh, jag älskar ditt arbete!

Hennes Kungliga Höghet
Prinsessan Beatrice av England
Bläddra till toppen