Arktisk klimatforskning

De mänskliga valen för en hållbar värld.

Varför är det så svårt för samhällen och länder att besluta vilka åtgärder som bör vidtas för att mildra den globala uppvärmningen och den minskande biologiska mångfalden? Det kan ha något att göra med våra personliga erfarenheter och bakgrund. Vi hjälper forskaren Ann Eileen Lennert och projektet Green Feedback att genomföra en serie workshops som heter Your Voice Matters. Dessa workshops äger rum på universitet i arktiska regioner för att ta reda på varför klimatbegränsning och biologisk mångfald kan vara motsägelsefulla ämnen någon gång. Genom att fånga de olika gruppernas diskussioner och preferenser skapade vi en översikt över deras likheter och skillnader. Här är några resultat från Uleåborg i Finland och Tromsö i Norge.

Tromsø, Norge, Live Scribing Big Brain Agency
Bläddra till toppen