Gastrolution Kavalkad

Livsmedelsmetropolen Skåne.

Skåne är den sydligaste regionen i Sverige med rik jord, högkvalitativa grödor och en levande matkultur. Tourism in Skåne och Visit Skåne ville lyfta fram de dolda diamanterna som finns att uppleva i området. Gastrolution är en årligt återkommande konferens och ett projekt som sammanför intressenter, producenter, restaurangägare och alla andra som vill upplysa världen om den passion för mat som finns i området. 

Vi direktsände alla tal och gjorde även en visuell sammanfattning i slutet för att engagera publiken som lyssnade på distans online. Vilken upplevelse! 

Liveteckning av när turistnäringen diskuterar hållbar omställning på en konferens, ritad av en mötesritare, även kallad live scriber eller graphic recorder. Vi visualiserar live och ritar innehåll så att deltagare på konferenser, möten, workshops och utbildningar kommer ihåg mer, blir engagerade och kan reflektera över den visuella sammanfattningen. Big Brain Agency, Live Scribing Mötestecknare, Graphic Recording Recorder, Mötesritare.
Liveteckning av när turistnäringen diskuterar nätverkande, innovation, samverkan och gemensam vision på en konferens, ritad av en mötesritare, även kallad live scriber eller graphic recorder. Vi visualiserar live och ritar innehåll så att deltagare på konferenser, möten, workshops och utbildningar kommer ihåg mer, blir engagerade och kan reflektera över den visuella sammanfattningen. Big Brain Agency, Live Scribing Mötestecknare, Graphic Recording Recorder, Mötesritare.
Liveteckning av när turistnäringen diskuterar hållbar omställning på en konferens, ritad av en mötesritare, även kallad live scriber eller graphic recorder. Vi visualiserar live och ritar innehåll så att deltagare på konferenser, möten, workshops och utbildningar kommer ihåg mer, blir engagerade och kan reflektera över den visuella sammanfattningen. Big Brain Agency, Live Scribing Mötestecknare, Graphic Recording Recorder, Mötesritare.
Bläddra till toppen